Zdjęcie Telerentgenowskie w projekcji bocznej,

nazywane również zdjęciem cefalometrycznym lub cefalo, Obrazuje czaszkę i układ zębów oraz uwidacznia struktury kostne, tkanki miękkie i zatoki oboczne nosa. Wykonywane jest głównie na potrzeby leczenia ortodontycznego, służy do pomiarów, diagnostyki wad zgryzu, oceny wzrostu twarzy. Telerentgen może być również wykonany w projekcji tylno-przedniej.

Zdjęcie Czaszki PA/AP,

jest zdjęciem służącym do oceny stanu kości całej twarzoczaszki, diagnozy złamań lub pęknięć. Czasami stosowane jest również w ortodoncji.

tomografia zęba Wrocław