Podstawowym warunkiem wykonania badania jest posiadanie ze sobą skierowania lekarskiego.
Zgodnie z przepisami prawa, akceptujemy skierowania lekarskie wystawione na dowolnym druku, opatrzone pieczęcią i podpisem lekarza.

Standardowo badania wydajemy bez opisu, do interpretacji lekarza dentysty. Opis badania jest dodatkowo płatny, zgodnie z poniższym cennikiem.

Rodzaj zdjęciaCena
Tomografia mikro CBCT (5x5 cm)90 zł
Tomografia - szczęka i żuchwa całość (12x9 cm)210 zł
Tomografia - szczęka i żuchwa jedna strona (lewa lub prawa, 8x9 cm)160 zł
Tomografia szczęki, żuchwy i stawów S-Ż (16x9 cm)250 zł
Tomografia zatok szczękowych210 zł
Tomografia ucha środkowego160 zł
Tomografia krtani210 zł
Tomografia wg rozpoznaniaod 90 zł do 250 zł
Pantomograficzne - standardowe50 zł
Pantomograficzne zatok szczękowych50 zł
Cefalometryczne (telerentgen boczny głowy)50 zł
Pantomograficzne skrzydłowo - zgryzowe50 zł
Pantomograficzne stawów S-Ż w zwarciu i rozwarciu (2 zdjęcia)100 zł
Czaszki PA lub AP50 zł
Oddruk zdjęcia 2D na folii medycznej15 zł
Opis badania tomograficznego+ 80 zł
Opis badania pantomograficznego+ 30 zł
Opis badania cefalometrycznego+ 40 zł


Akceptujemy płatności wszystkimi rodzajami kart płatniczych.