Badania tomograficzne, trójwymiarowe wykonujemy w następujących polach obrazowania:

5x5 cm
- badanie ze szczególnym zastosowaniem w endodoncji, dzięki podwyższonej rozdzielczości obrazuje badany obszar z dokładnością do 0,1 mm,
8x9 cm - badanie szczegółowe o rozszerzonym polu obrazowania, pozwala na analizę pełnego łuku szczęki lub żuchwy i jest wykonywane podczas bardzo krótkiej ekspozycji, trwającej 5 sekund,
12x9 cm oraz 16x9 cm - badania obrazujące całość uzębienia razem z zatokami oraz stawami skroniowo - żuchwowymi.

Badania tomograficzne trwają łącznie około 15 minut, ze względu na konieczność przetworzenia znacznej ilości danych. Są całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne. Wyniki wydawane są na płytach CD (dwie wersje przeglądarek). Instrukcje uruchomienia przeglądarek na komputerze znajdują się w zakładzie Dla Lekarzy (menu z prawej strony)

Sprawdź nasz cennik usług

tomografia zębów Wrocław
prześwietlenie szczęki
rtg zębów
rentgen zębów
prześwietlenie zębów